ประชุมข้าราชการประจำเดือน

ประชุมข้าราชการประจำเดือน

วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 ประชุมข้าราชการประจำเดือน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ครั้งที่ี 7/2561 ณ ห้องประชุมเล็ก โดยมีนายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธาน