โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรฯ นาเกียน

โครงการสถานีพัฒนาการเกษตรฯ
นาเกียน

วันที่ 27-29 มิถุนายน 2561 นายยุทธพงศ์ กิตติคุณเชิดชู, นางสาวมณีรัตน์ ดวงชีวิน, นายจารุเดช ทนันชัย ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ดำเนินการปฎิบัติงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่ตามพระราชดำริ บ้านนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ทำการปักดำข้าวพันธุ์ขะสอ (112-1) จำนวน 5 แปลงและใส่ปู๋ย 16-16-8 จำนวน 25กก/ไร่ ในแปลงสาธิตการเรียนรู้ ของนายเอกพลประเสริฐ และนายนิทรู เงินสุขใจ