วันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day

วันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day 

วันที่ 20 มิถุนายน 2561 นายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร นางสาวชนนิกานต์ เทพา และนายวิศวชิต หันผักแว่น เจ้าหน้าที่นาแปลงใหญ่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field day เพื่อเริ่มฤดูกาลใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตรตำบลขี้เหล็ก (ศูนย์เครือข่าย) หมู่ที่ 2 ตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่