กีฬาสี "สานสัมพันธ์ฅนข้าวเชียงใหม่"

กีฬาสี "สานสัมพันธ์ฅนข้าวเชียงใหม่"

วันที่ 4 มกราคม 2561 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมกีฬาสี "สานสัมพันธ์ฅนข้าวเชียงใหม่ "ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่