ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ประจำปี 2561

ทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่
ประจำปี 2561

วันที่ 4 มกราคม 2560 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมทำบุญใส่บาตรวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2561 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่