งานฤดูหนาวและงานOTOPของดีเมืองเชียงใหม่

งานฤดูหนาวและงานOTOPของดีเมืองเชียงใหม่

วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการส่วนราชการจังหวัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ภายในงาน "งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่" ประจำปี 2561 ในข้อหัว "ตามรอยเท้าพ่อ สานต่อศาสตร์พระราชา" ณ บริเวณสนามด้านอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่