“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

“ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร"

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่, นางณัฐฐินันท์ ทองทรัพย์ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน มอบน้ำดื่มและชุดชากาแฟ โครงการการรณรงค์ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" จุดบริการประชาชนเพื่ออำนวยความสะดวกการเดินทางของประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ที่ว่าการอำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่