พัฒนาศูนย์ฯ

พัฒนาศูนย์ฯ

วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายทองมา มานะกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง พัฒนาศูนย์ฯ พื้นที่บริเวณศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ และรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน