โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 19 ธันวาคม 2560 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดงาน "โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561" ณ โรงเรียนวัดยั้งเมิน ตำบลยั้งเมิน อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด