คณะวิจัยสาธารณรัฐประชาชนจีนเยี่ยมชมดูงาน

คณะวิจัยสาธารณรัฐประชาชนจีน
เยี่ยมชมดูงาน

วันที่ 15 ธันวาคม 2560 นางสาวขนิษฐา คำวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ต้อนรับคณะวิจัยจากสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมการดำเนินกิจกรรมงานวิจัยของทางศูนย์ฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่