เทศกาลข้าวใหม่

เทศกาลข้าวใหม่

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดงานเทศกาลข้าวใหม่เพื่อส่งสเริมการอนุรักษ์พันธุ์ข้าวพื้นเมือง ประเพณี วัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตและผลิตของชาวนา ณ บ้านชาวนาโรงเรียนภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณบ้านท่า (ร้องขี้ควาย) หมู่ 3 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ (นายปวิณ ชำนิประศาสน์) เป็นประธานในพิธีเปิด