ประชุมประจำเดือน

ประชุมประจำเดือน

วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างฯ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าประชุมประจำเดือนครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมเล็ก โดยมีนายทองมา มานะกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธาน