พัฒนาศูนย์ฯ

พัฒนาศูนย์ฯ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมกันทำกิจกรรมพัฒนาทั่วบริเวณศูนย์ฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่