ประชุมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร

ประชุมโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์
และข้าว GAP ครบวงจร

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2560 นายสิทธิพงษ์ จันทร์เพ็ญ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน,นายอภิชาติ ทิพย์ชะ และนายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางปฏิบัติและติดตามงาน โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์และข้าว GAP ครบวงจร ณ.ห้องประชุมข้าวแต๋น ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวลำปาง