ประชุมคัดเลือกประธานศูนย์ข้าวชุมชน

ประชุมคัดเลือกประธานศูนย์ข้าวชุมชน

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 นายไฉน สรชัย เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน เป็นประธานการประชุมคัดเลือกประธานศูนย์ข่าวชุมชนระดับจังหวัด ณ ห้องประชุมใหญ่ ตึกฝึกอบรม ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีสมาชิกเข้าร่วมจำนวน 20 คน