โครงการGAPและโครงการข้าวอินทรีย์

โครงการGAP และโครงการข้าวอินทรีย์

วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2560 นายอภิชาติ ทิพย์ชะ, นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล, นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ และนายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้ติดตามงานโครงการข้าว GAP และข้าวอินทรีย์ในพื้นที่ อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่