วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 นายทองมา มานะกูล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่, นางพิชชาทร เรืองเดช นักวิชาการเกษตรชำนาญการ, นางชุติมา วงศ์วิเศษ นักจัดการงานทั่วไป และพนักงานราชาการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวงประจำปี 2560 ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่