ติตตามงานศูนย์ข้าวชุมชน

ติตตามงานศูนย์ข้าวชุมชน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่โครงการศูนย์ข้าวชุมชนจากศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การเก็บเกี่ยวข้าวนาปี 2560 ของสมาชิกผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จากศูนย์ข้าวชุมชนจำนวน 8 ศูนย์ ได้แก่ ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลยุหว่า, ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลหารแก้ว,ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบวกค้าง, ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลออนใต้, ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสันป่าเปา, ศูนย์ข้าวชุมชนตำบลสันป่ายาง และศูนย์ข้าวชุมชนตำบลขี้เหล็กพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่