ประชุมประจำเดือน

ประชุมประจำเดือน

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมข้าราชการประจำเดือนพฤศจิกายน ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่