พัฒนาศูนย์ฯ

พัฒนาศูนย์ฯ

วันที่ 31 ตุลาคม 2560 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และลูกจ้าง ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่