จัดเวทีเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบและรับรองระบบการผลิตข้าว GAP

จัดเวทีเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบ
และรับรองระบบการผลิตข้าว GAP

วันที่ 5-8 กันยายน 2560 นายสุริยา สอยนธิ นายอภิชาติ ทิพย์ชะ นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ และ นายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ จัดเวทีเรียนรู้ตามโครงการตรวจสอบ และรับรองระบบการผลิตข้าว GAP ในพื้นที่อ.ฝาง,อ.พร้าว,อ.สันกำแพง,อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่