ประชุมข้าราชการประจำเดือน

ประชุมข้าราชการประจำเดือน

วันที่ 11 กันยายน 2560 ข้าราชการ พนักงานราชการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิจัยข้าวเชียงให่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่