สัมมนาผลการดำเนินงานปี 2560

สัมมนาผลการดำเนินงานปี 2560

วันที่ 6-8 กันยายน 2560 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ และนักวิชาการฯ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาผลการดำเนินงานปี 2560 และทิศทางการดำเนินงานของกรมการข้าวปี 2561 ณ โรงแรมแฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธาน