กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างฯ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมทำกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่