สัมนาเชิงปฎิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

สัมนาเชิงปฎิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงาน
ศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)

วันที่ 31 สิงหาคม 2560 นายจำนงค์ นันธิมา นักวิชาการเกษตร เจ้าหน้าที่โครงการนาแปลงใหญ่จากศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมงานการสัมนาเชิงปฎิบัติการเชื่อมโยงการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้การผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.) และการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นประธานพิธีเปิด