อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์กรมการข้าว

อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์กรมการข้าว

วันที่ 29-31 สิงหาคม 2560 นางฉัตรนภา วังคำ เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล นางสาวภาวิณีย์ เตจ๊ะปุ๊ด พนักงานธุรการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 3 หลักสูตร "การปรับปรุงเว็บไซต์ของกรมการข้าวและหน่วยงานในกรมการข้าว" ณ โรงแรมไมด้า รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี โดยมีนายเกรียงๆกร พันธุ์วรรณ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานพิธีเปิด