โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

วันที่ 23 - 25 สิงหาคม 2560 นายยุทธพงศ์ กิตติคุณเชิดชู เจ้าหน้าที่การเกษตรและผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามงานและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการผลิตข้าวโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ณ บ้านขุนวิน ตำบลแม่วิน อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่