สังเกตุการตรวจประเมินโครงการข้าวอินทรีย์

สังเกตุการตรวจประเมินโครงการข้าวอินทรีย์

วันที่ 19-20 สิงหาคม 2560 นายอภิชาติ ทิพย์ชะ, นายเฉลิมชัย กล้าณรงค์ชูสกุล, นายปกรกฤษณ์ กันใหม่ และนายสุเมธี ธรรมมัง นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ติดตามสังเกตุการตรวจประเมินโครงการข้าวอินทรีย์ (หนึ่งล้านไร่) จากผู้ตรวจประเมินศูนย์เมล็ดพันธ์ข้าวลำปาง จังหวัดลำปาง และสำรวจตรวจแปลงในพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 กลุ่ม และพื้นที่ในอำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 กลุ่ม