ประชุมพนักงานศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

ประชุมพนักงาน
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่

วันที่ 15 สิงหาคม 2560 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ประชุมพนักงานราชการ ลูกจ้างฯ ณ โรงเช็คชื่อ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่