กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ

กิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ

วันที่ 11 สิงหาคม 2560 นายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมด้วยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างฯ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ทำกิจกรรมพัฒนาศูนย์ฯ และปล่อยปลาในโอกาสวันแม่แห่งชาติ 2560 ณ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่