ประชุมข้าราชการ

ประชุมข้าราชการ

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 ประชุมข้าราชการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2560 โดยมีนายทองมา มานะกุล ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเล็ก ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่