สำรวจโรคและแมลง

สำรวจโรคและแมลง

วันที่ 27กรกฏาคม 2560 นายยุทธพงศ์ กิติคุณเชิดชู เจ้าหน้าที่การเกษตรและนางสาวมณีรัตน์ ดวงชีวิน,นางสาวกัณฐมณี ตุ้ยเตียม ผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ดำเนินงานโครงกาพระราชดำริ สำรวจโรคและแมลงภายในแปลงเรียนรู้และสาธิตของเกษตรกรพื้นที่โครงการพัฒนาการเกษตรลุ่มน้ำแม่ลอบพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี บ้านก๋องปอใต้ ตำบลนาเกียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ พบโรคใบไหม้ หนอนกัดกินใบข้าว ตั๊กแตนและผีเสื้อหนอนกอ