โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

วันที่ 27 กรกฏาคม 2560 นายพรชัย เตจ๊ะ เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดนิทรรศการโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกีียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560 และนิทรรศการ โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน เพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิรลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ณ ศาลเจ้าฝาง ตำบลเวียง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด