Display # 
Title Author Hits
งานกีฬาสีเพื่อกระชับความสัมพันธ์และสร้างความสามัคคี Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 68
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2562 Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 65
ร่วมจัดนิทรรศการ "งาน 36 ปี ห้วยฮ่องไคร้" Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 68
เข้าร่วมชี้แจงโครงการข้าวอินทรีย์ (1 ล้านไร่) Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 64
ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรม ลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ในวันสิ่งแวดล้อมไทย Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 69
เข้าร่วมกิจกรรมปลูกเดือนแม่เกี่ยวเดือนพ่อ ปี 2561 Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 29
ติดตามข้อมูลการเก็บเกี่ยวผลผลิตปี 2561 Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 27
ร่วมจัดนิทรรศการงาน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 111
เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 68
ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Written by ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ 76