ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

SUNSWEET ศึกษาดูงาน

อ่านต่อ

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

อ่านต่อ

ประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการรถนวดเกี่ยวข้าว

อ่านต่อ

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

อ่านต่อ

พิธีถวายลงนามถวายความอาลัยแด่ในหลวง

อ่านต่อ

ประชุมข้าราชการประจำเดือน

อ่านต่อ

ต้อนรับเยาวชนอาเซียน

อ่านต่อ

งานเลี้ยงเกษยีณอายุราชการ

อ่านต่อ

ตรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันแพร่ระบาดไข้เลือดออก

อ่านต่อ

ต้อนรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริฯ

อ่านต่อ

โครงการตรวจสอบรับรองและผลิตข้าว GAP

อ่านต่อ

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการพระราชดำริ

อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือน

อ่านต่อ

ปักดำข้าวพันธุ์ก่ำห้วยฮ่องไคร้1

อ่านต่อ

ตกกล้าข้าวพันธุ์ก่ำห้วยฮ่องไคร้1

อ่านต่อ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้

อ่านต่อ

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกรอำเภอพร้าวโครงการดอยหัวโล้น

อ่านต่อ

ถ่ายทำ VTR โครงการ Super Farm Game

อ่านต่อ

ต้อนรับองคมนตรี

อ่านต่อ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ2559

อ่านต่อ

ติดตามแปลงเรียนรู้ Smart Farmer

อ่านต่อ

งานฉลองครบรอบ100 ปีงานวิจัยข้าวไทย

อ่านต่อ

แปลงลดต้นทุนโดยการทำนาโยน

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการ GAP อำเภอดอยหล่อ

อ่านต่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว

อ่านต่อ