Black Ribbon

King0011

วันที่ 6 มกราคม 2560 ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างฯ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ ตึกอำนวยการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่
อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 5 ธันวาคม 2559 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
อัญเชิญเครื่องราชสักการะน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายอาลัย 
จุดเทียนถวายอาลัย ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
และเพลงพระราชาในนิทาน การแสดงวัฒนธรรม การฟ้อนเทียน

 

ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์
Prev Next

อบรมให้ความรู้เกษตรกร

อ่านต่อ

ประชุมคณะกรรมการธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชน

อ่านต่อ

โครงการสัมนนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบและรับรองมาตราฐานข้าว 

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกรอำเภอสันป่าตอง

อ่านต่อ

เกษตรจังหวัดลำปางศึกษาดูงาน รุ่นที่ 3

อ่านต่อ

ติดตามงานการปฎิบัติการปลูกข้าวอินทรีย์

อ่านต่อ

อบรมหลักสูตรผู้ประเมินและที่ปรึกษาเกษตรกรระบบการผลิตข้าว Pre GAP

อ่านต่อ

 ติดตามงานโครงการข้าว GAP 

อ่านต่อ

สำรวจข้อมูลศูนย์ข้าวชุมชนปี 2560 

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงการใช้แผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก

อ่านต่อ

เกษตรกรลำปางศึกษาดูงานรุ่นที่ 2

อ่านต่อ

เกษตรกรลำปางศึกษาดูงานรุ่นที่ 1

อ่านต่อ

ทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

อ่านต่อ

เปิดศูนย์บริการประชาชนในระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ถึงวันที่ 3 มกราคม 2560

อ่านต่อ

พัฒนาบริเวณแนวถนนเลี่ยงเมืองสายสันป่าตอง-จอมทอง

อ่านต่อ

งานฤดูหนาวและงาน OTOP ของดีเมืองเชียงใหม่” ประจำปี 2560

อ่านต่อ

2016 ปฏิบัติง่ายๆ ลดใช้พลังงาน (ทางเลือกใหม่การใช้พลังงานสะอาด)

อ่านต่อ

ตรวจติดตามการตรวจประเมินแปลงข้าว Gap

อ่านต่อ

ล้นเกล้าชาวไทย สถิตในดวงใจนิรันดร์

อ่านต่อ

วิทยากรบรรยายความรู้เรื่องข้าว

อ่านต่อ

รับใบประกาศเกียรติคุณ

อ่านต่อ

ติดตามงานนาแปลงใหญ่

อ่านต่อ

สืบสานงานเกี่ยวข้าวด้วยมือ

อ่านต่อ

ร่วมงานบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (50 วัน) 

อ่านต่อ

Farm Channel 

อ่านต่อ

ร่วมพิธีวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

อ่านต่อ

ติดตามการปฏิบัติตามระบบการผลิตข้าว GAP

อ่านต่อ

“รวมพลังแห่งความภักดี”

อ่านต่อ

จัดนิทรรศการและบรรยาย เรื่อง “วิทยาการก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว”

อ่านต่อ

อบรมการตรวจรับรองระบบการผลิตตามมาตรฐาน GAP ข้าว

อ่านต่อ

เกี่ยวข้าวโครงการขยายผลโครงการหลวง เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นอย่างยั่งยืน

อ่านต่อ

 เกี่ยวข้าวโครงการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาอมก๋อยตามพระราชดำริ

อ่านต่อ

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตพันธุ์พืช ตำบลดอยเต่า

อ่านต่อ

SUNSWEET ศึกษาดูงาน

อ่านต่อ

วันพระบิดาแห่งฝนหลวง

อ่านต่อ

ประชุมชลประทานโลกครั้งที่ 2

อ่านต่อ

ประชุมชี้แจงผู้ประกอบการรถนวดเกี่ยวข้าว

อ่านต่อ

นิเทศนักศึกษาฝึกงาน

อ่านต่อ

พิธีถวายลงนามถวายความอาลัยแด่ในหลวง

อ่านต่อ

ประชุมข้าราชการประจำเดือน

อ่านต่อ

ต้อนรับเยาวชนอาเซียน

อ่านต่อ

งานเลี้ยงเกษยีณอายุราชการ

อ่านต่อ

ตรวจและทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันแพร่ระบาดไข้เลือดออก

อ่านต่อ

ต้อนรับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่โครงการพระราชดำริฯ

อ่านต่อ

โครงการตรวจสอบรับรองและผลิตข้าว GAP

อ่านต่อ

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการพระราชดำริ

อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือน

อ่านต่อ

ปักดำข้าวพันธุ์ก่ำห้วยฮ่องไคร้1

อ่านต่อ

ตกกล้าข้าวพันธุ์ก่ำห้วยฮ่องไคร้1

อ่านต่อ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้

อ่านต่อ

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกรอำเภอพร้าวโครงการดอยหัวโล้น

อ่านต่อ

ถ่ายทำ VTR โครงการ Super Farm Game

อ่านต่อ

ต้อนรับองคมนตรี

อ่านต่อ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ2559

อ่านต่อ

ติดตามแปลงเรียนรู้ Smart Farmer

อ่านต่อ

งานฉลองครบรอบ100 ปีงานวิจัยข้าวไทย

อ่านต่อ

แปลงลดต้นทุนโดยการทำนาโยน

อ่านต่อ