ข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์

โครงการตรวจสอบรับรองและผลิตข้าว GAP

อ่านต่อ

กิจกรรมศูนย์การเรียนรู้ด้านข้าว

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการพระราชดำริ

อ่านต่อ

ประชุมประจำเดือน

อ่านต่อ

ปักดำข้าวพันธุ์ก่ำห้วยฮ่องไคร้1

อ่านต่อ

ตกกล้าข้าวพันธุ์ก่ำห้วยฮ่องไคร้1

อ่านต่อ

จัดเวทีแลกเปลี่ยนความรู้

อ่านต่อ

โครงการเมืองเกษตรสีเขียว

อ่านต่อ

อบรมเกษตรกรอำเภอพร้าวโครงการดอยหัวโล้น

อ่านต่อ

ถ่ายทำ VTR โครงการ Super Farm Game

อ่านต่อ

ต้อนรับองคมนตรี

อ่านต่อ

คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ

อ่านต่อ

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ2559

อ่านต่อ

ติดตามแปลงเรียนรู้Smart Farmer

อ่านต่อ

งานฉลองครบรอบ100 ปีงานวิจัยข้าวไทย

อ่านต่อ

แปลงลดต้นทุนโดยการทำนาโยน

อ่านต่อ

ติดตามงานโครงการ GAP อำเภอดอยหล่อ

อ่านต่อ

ถ่ายทอดเทคโนโลยีการป้องกันกำจัดศัตรูข้าว

อ่านต่อ

เส้นทางตามรอยโครงการพระราชดำริดอยผักกูด ตำบลแม่นาเติง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่, สะเมิง, แม่ฮ่องสอน, เชียงราย, แพร่, นครราชสีมา ร่วมกับกองวิจัยและพัฒนาข้าว ติดตามงานโครงการพระราชดำริเมื่อวันที่ 11-13 กันยายน 2559